Type and press Enter.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Polar Barks Finland Oy

Y-tunnus: 3206429-5

Osoite: Kirjamoinkaari 50

Postinumero: 54915

Postitoimipaikka: SAIMAANHARJU

Puhelinnumero: +358 50 432 0349

Sähköpostiosoite: [email protected]

Yhteyshenkilön yhteystiedot: [email protected]

 

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

· Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan

· Tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin

· Markkinointitarkoituksiin

· Tilastollisiin tarkoituksiin

· Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen

 

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta, käyttäjätunnus ja salasana. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Analytiikkatyökalujen avulla tallennetaan päälaitteen tunnistetiedot sekä verkkosivun selaus -ja käyttötiedot.

 

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

9. Rekisterin suojaus.

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

· Tarkistusoikeus

· Oikaisuoikeus

· Oikeus peruuttaa suostumus

· Poisto-oikeus

 

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutokset näkyvät tietosuojaselosteessa päivättyinä.